Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
21/12/2012 пропасть [существительное] [ru] пропасть [существительное] εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2012 Торревьеха [ru] Торревьеха εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2012 Екатеринбург [ru] Екатеринбург εκφώνηση 2 ψήφοι
21/12/2012 Россия [ru] Россия εκφώνηση 1 ψήφοι
21/12/2012 ёжик [ru] ёжик εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2012 Испания [ru] Испания εκφώνηση -1 ψήφοι
21/12/2012 Валерьевна [ru] Валерьевна εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2012 Сара [ru] Сара εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2012 Анжелика [ru] Анжелика εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2012 Давид [ru] Давид εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2012 Абрам [ru] Абрам εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2012 Авраам [ru] Авраам εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2012 Аврам [ru] Аврам εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2012 Тереза [ru] Тереза εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2012 Рахиль [ru] Рахиль εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2012 Катерина [ru] Катерина εκφώνηση 1 ψήφοι
21/12/2012 Марьяна [ru] Марьяна εκφώνηση 1 ψήφοι
21/12/2012 Нинель [ru] Нинель εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2012 Камилла [ru] Камилла εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2012 Зара [ru] Зара εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2012 Аврора [ru] Аврора εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2012 Сашулька [ru] Сашулька εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2012 Валерочка [ru] Валерочка εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2012 Аврамий [ru] Аврамий εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2012 Кирьяк [ru] Кирьяк εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2012 Диана (имя) [ru] Диана (имя) εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2012 Мария [ru] Мария εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2012 Ельцин [ru] Ельцин εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2012 Земля [ru] Земля εκφώνηση 1 ψήφοι