Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
19/01/2013 Julia Gillard [en] Julia Gillard εκφώνηση -1 ψήφοι
31/08/2012 Angus Young [en] Angus Young εκφώνηση 0 ψήφοι
31/08/2012 Kevin Costner [en] Kevin Costner εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2012 and [en] and εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2012 cat [en] cat εκφώνηση -1 ψήφοι
05/06/2012 box elder [en] box elder εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2012 nor [en] nor εκφώνηση 3 ψήφοι
05/06/2012 hasten [en] hasten εκφώνηση 0 ψήφοι
05/06/2012 pot luck [en] pot luck εκφώνηση 0 ψήφοι
06/05/2012 ring [en] ring εκφώνηση 0 ψήφοι
05/05/2012 York [en] York εκφώνηση 0 ψήφοι
05/05/2012 shoe [en] shoe εκφώνηση 9 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/05/2012 happy-go-lucky [en] happy-go-lucky εκφώνηση 0 ψήφοι
05/05/2012 three [en] three εκφώνηση 0 ψήφοι
05/05/2012 turtle head [en] turtle head εκφώνηση 1 ψήφοι
05/05/2012 head in the clouds [en] head in the clouds εκφώνηση 0 ψήφοι
05/05/2012 mother [en] mother εκφώνηση 0 ψήφοι
05/05/2012 brother [en] brother εκφώνηση 1 ψήφοι
05/05/2012 egg [en] egg εκφώνηση 3 ψήφοι
05/05/2012 on the money [en] on the money εκφώνηση 0 ψήφοι
05/05/2012 auto-rickshaw [en] auto-rickshaw εκφώνηση 0 ψήφοι
05/05/2012 gown [en] gown εκφώνηση 4 ψήφοι
05/05/2012 lover [en] lover εκφώνηση 0 ψήφοι
05/05/2012 ray gun [en] ray gun εκφώνηση 0 ψήφοι
05/05/2012 throw up [en] throw up εκφώνηση 2 ψήφοι
05/05/2012 throw a curve [en] throw a curve εκφώνηση 0 ψήφοι
05/05/2012 understand [en] understand εκφώνηση 0 ψήφοι
05/05/2012 flap [en] flap εκφώνηση 0 ψήφοι
05/05/2012 thing [en] thing εκφώνηση 1 ψήφοι
05/05/2012 slap [en] slap εκφώνηση 1 ψήφοι