Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
08/01/2019 Go raibh míle maith agaibh! [ga] Go raibh míle maith agaibh! εκφώνηση 0 ψήφοι
08/01/2019 Tá deabhadh orm [ga] Tá deabhadh orm εκφώνηση 0 ψήφοι
08/01/2019 Dia dhuit ar maidin [ga] Dia dhuit ar maidin εκφώνηση 1 ψήφοι
08/01/2019 Níos Gaelaí ná na Gaeil iad féin [ga] Níos Gaelaí ná na Gaeil iad féin εκφώνηση 1 ψήφοι
08/01/2019 roghnóinn [ga] roghnóinn εκφώνηση 0 ψήφοι
08/01/2019 roghnaínn [ga] roghnaínn εκφώνηση 0 ψήφοι
08/01/2019 Bíodh lá maith agat [ga] Bíodh lá maith agat εκφώνηση 0 ψήφοι
08/01/2019 Sé do bheatha abhaile [ga] Sé do bheatha abhaile εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2018 Ní maith linn a bheith ag cócaireacht. [ga] Ní maith linn a bheith ag cócaireacht. εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2018 Táimse ag fanacht anseo le fada. [ga] Táimse ag fanacht anseo le fada. εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2018 An bhfuil tríocha gloine againn? [ga] An bhfuil tríocha gloine againn? εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2018 Go raibh maith agat. [ga] Go raibh maith agat. εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2018 ngloine [ga] ngloine εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2018 ní fhónfaidh sé [ga] ní fhónfaidh sé εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2018 neamhshuim [ga] neamhshuim εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2018 ina dhúiseacht [ga] ina dhúiseacht εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2018 ná labhraígí anois [ga] ná labhraígí anois εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2018 freagróidh [ga] freagróidh εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2018 i mbarr [ga] i mbarr εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2018 as Gaeilge [ga] as Gaeilge εκφώνηση 1 ψήφοι
01/08/2018 aon cheann amháin [ga] aon cheann amháin εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2018 Lus na Maighdine Muire [ga] Lus na Maighdine Muire εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2018 comharthaí foghraíochta [ga] comharthaí foghraíochta εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2018 Is féidir súil eile a chaitheamh air. [ga] Is féidir súil eile a chaitheamh air. εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2018 dheiseoinn [ga] dheiseoinn εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2018 gléasaim [ga] gléasaim εκφώνηση 0 ψήφοι
01/08/2018 dearmadta [ga] dearmadta εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2018 i gcónaí [ga] i gcónaí εκφώνηση 1 ψήφοι
21/01/2018 i bhfolach [ga] i bhfolach εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2018 Ní mar a shíltear a bhítear [ga] Ní mar a shíltear a bhítear εκφώνηση 1 ψήφοι