Μέλος:

Covarrubias

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους Covarrubias

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
21/11/2020 ἀφεῖλξε [grc] ἀφεῖλξε εκφώνηση 0 ψήφοι
21/11/2020 ἀφείλκυκα [grc] ἀφείλκυκα εκφώνηση 0 ψήφοι
21/11/2020 ἀφειλκύκασιν [grc] ἀφειλκύκασιν εκφώνηση 0 ψήφοι
21/11/2020 ἀφειλκύκασι [grc] ἀφειλκύκασι εκφώνηση 0 ψήφοι
21/11/2020 ἀφειλκύκατε [grc] ἀφειλκύκατε εκφώνηση 0 ψήφοι
21/11/2020 ἀφειλκύκαμεν [grc] ἀφειλκύκαμεν εκφώνηση 0 ψήφοι
21/11/2020 ἀφείλκυκεν [grc] ἀφείλκυκεν εκφώνηση 0 ψήφοι
21/11/2020 ἀφείλκυκε [grc] ἀφείλκυκε εκφώνηση 0 ψήφοι
21/11/2020 ἀφείλκυκας [grc] ἀφείλκυκας εκφώνηση 0 ψήφοι
21/11/2020 ἀφελκύωμεν [grc] ἀφελκύωμεν εκφώνηση 0 ψήφοι
21/11/2020 ἀφέλκῃ [grc] ἀφέλκῃ εκφώνηση 0 ψήφοι
21/11/2020 ἀφελκύῃ [grc] ἀφελκύῃ εκφώνηση 0 ψήφοι
21/11/2020 ἀφέλκῃς [grc] ἀφέλκῃς εκφώνηση 0 ψήφοι
21/11/2020 ἀφελκύῃς [grc] ἀφελκύῃς εκφώνηση 0 ψήφοι
21/11/2020 ἀφέλκωσιν [grc] ἀφέλκωσιν εκφώνηση 0 ψήφοι
21/11/2020 ἀφέλκωσι [grc] ἀφέλκωσι εκφώνηση 0 ψήφοι
21/11/2020 ἀφελκύωσιν [grc] ἀφελκύωσιν εκφώνηση 0 ψήφοι
21/11/2020 ἀφελκύωσι [grc] ἀφελκύωσι εκφώνηση 0 ψήφοι
21/11/2020 ἀφέλκητε [grc] ἀφέλκητε εκφώνηση 0 ψήφοι
21/11/2020 ἀφελκύητε [grc] ἀφελκύητε εκφώνηση 0 ψήφοι
21/11/2020 ἀφέλκωμεν [grc] ἀφέλκωμεν εκφώνηση 0 ψήφοι
21/11/2020 ἀφελκύσωσι [grc] ἀφελκύσωσι εκφώνηση 0 ψήφοι
21/11/2020 ἀφέλξητε [grc] ἀφέλξητε εκφώνηση 0 ψήφοι
21/11/2020 ἀφελκύσητε [grc] ἀφελκύσητε εκφώνηση 0 ψήφοι
21/11/2020 ἀφέλξωμεν [grc] ἀφέλξωμεν εκφώνηση 0 ψήφοι
21/11/2020 ἀφελκύσωμεν [grc] ἀφελκύσωμεν εκφώνηση 0 ψήφοι
21/11/2020 ἀφέλξῃ [grc] ἀφέλξῃ εκφώνηση 0 ψήφοι
21/11/2020 ἀφελκύσῃ [grc] ἀφελκύσῃ εκφώνηση 0 ψήφοι
21/11/2020 ἀφέλξῃς [grc] ἀφέλξῃς εκφώνηση 0 ψήφοι
21/11/2020 ἀφελκύσῃς [grc] ἀφελκύσῃς εκφώνηση 0 ψήφοι