Μέλος:

Covarrubias

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους Covarrubias

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
21/01/2021 δεσμὰ [grc] δεσμὰ εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2021 βλάβην [grc] βλάβην εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2021 φέρουσαν [grc] φέρουσαν εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2021 Φεῦγ᾽ ἡδονὴν φέρουσαν ὕστερον βλάβην. [grc] Φεῦγ᾽ ἡδονὴν φέρουσαν ὕστερον βλάβην. εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2021 φέρουσαν [grc] φέρουσαν εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2021 βλάβῃ [grc] βλάβῃ εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2021 βλάβη [grc] βλάβη εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2021 βλάβην [grc] βλάβην εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2021 Νέος ὤν, ὦ παῖ, ἄκουσον τῶν γερόντων. [grc] Νέος ὤν, ὦ παῖ, ἄκουσον τῶν γερόντων. εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2021 Μὴ τὸ δεσμὰ λύσαιτε. [grc] Μὴ τὸ δεσμὰ λύσαιτε. εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2021 corte en la superficie [es] corte en la superficie εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2021 ἐπιτομή [grc] ἐπιτομή εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2021 ἐπιτομῆς [grc] ἐπιτομῆς εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2021 ἐπιτομῇ [grc] ἐπιτομῇ εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2021 ἐπιτομήν [grc] ἐπιτομήν εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2021 ἐπιτομαί [grc] ἐπιτομαί εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2021 ἐπιτομῶν [grc] ἐπιτομῶν εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2021 ἐπιτομαῖς [grc] ἐπιτομαῖς εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2021 ἐπιτομάς [grc] ἐπιτομάς εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2021 ἐπιτομικός [grc] ἐπιτομικός εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2021 ἐπιτομικοῦ [grc] ἐπιτομικοῦ εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2021 ἐπιτομικῷ [grc] ἐπιτομικῷ εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2021 ἐπιτομικούς [grc] ἐπιτομικούς εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2021 ἐπιτομικοῖς [grc] ἐπιτομικοῖς εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2021 ἐπιτομικῶν [grc] ἐπιτομικῶν εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2021 ἐπιτομικοί [grc] ἐπιτομικοί εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2021 ἐπιτομικέ [grc] ἐπιτομικέ εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2021 ἐπιτομικόν [grc] ἐπιτομικόν εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2021 ἐπιτομικῇ [grc] ἐπιτομικῇ εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2021 ἐπιτομικῆς [grc] ἐπιτομικῆς εκφώνηση 0 ψήφοι