Μέλος:

Covarrubias

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους Covarrubias

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
17/09/2019 καταβαθέντος [grc] καταβαθέντος εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2019 καταβαθείς [grc] καταβαθείς εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2019 καταβαθείσῃ [grc] καταβαθείσῃ εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2019 καταβαθείσης [grc] καταβαθείσης εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2019 καταβαθεῖσα [grc] καταβαθεῖσα εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2019 καταβαθείσας [grc] καταβαθείσας εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2019 καταβαθείσαις [grc] καταβαθείσαις εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2019 καταβαθεισῶν [grc] καταβαθεισῶν εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2019 καταβαθεῖσαι [grc] καταβαθεῖσαι εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2019 καταβαθεῖσαν [grc] καταβαθεῖσαν εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2019 καταβαθέν [grc] καταβαθέν εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2019 καταβεβαμένος [grc] καταβεβαμένος εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2019 καταβεβαμένους [grc] καταβεβαμένους εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2019 καταβεβαμένοις [grc] καταβεβαμένοις εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2019 καταβεβαμένων [grc] καταβεβαμένων εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2019 καταβεβαμένοι [grc] καταβεβαμένοι εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2019 καταβεβαμένε [grc] καταβεβαμένε εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2019 καταβεβαμένον [grc] καταβεβαμένον εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2019 καταβεβαμένῳ [grc] καταβεβαμένῳ εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2019 καταβεβαμένου [grc] καταβεβαμένου εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2019 καταβεβαμένας [grc] καταβεβαμένας εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2019 καταβεβαμέναις [grc] καταβεβαμέναις εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2019 καταβεβαμέναι [grc] καταβεβαμέναι εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2019 καταβεβαμένην [grc] καταβεβαμένην εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2019 καταβεβαμένῃ [grc] καταβεβαμένῃ εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2019 καταβεβαμένης [grc] καταβεβαμένης εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2019 καταβεβαμένη [grc] καταβεβαμένη εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2019 καταβεβαμένα [grc] καταβεβαμένα εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2019 ἁνθρώπου [grc] ἁνθρώπου εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2019 ἅνθρωπος [grc] ἅνθρωπος εκφώνηση 0 ψήφοι