Μέλος:

Covarrubias

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους Covarrubias

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
04/04/2020 ἄκουσις [grc] ἄκουσις εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2020 ἀκούσεσι [grc] ἀκούσεσι εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2020 ἀκούσεων [grc] ἀκούσεων εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2020 ἀκούσεις [grc] ἀκούσεις εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2020 ἀκούσεως [grc] ἀκούσεως εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2020 ἀκούσεσιν [grc] ἀκούσεσιν εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2020 ἀκούσει [grc] ἀκούσει εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2020 τιθῶ [grc] τιθῶ εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2020 τιθῇς [grc] τιθῇς εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2020 τιθῇ [grc] τιθῇ εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2020 τιθῶμεν [grc] τιθῶμεν εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2020 τιθῆτε [grc] τιθῆτε εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2020 τιθῶσι [grc] τιθῶσι εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2020 τιθῶσιν [grc] τιθῶσιν εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2020 θῶ [grc] θῶ εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2020 θῇς [grc] θῇς εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2020 θῇ [grc] θῇ εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2020 θῶμεν [grc] θῶμεν εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2020 θῆτε [grc] θῆτε εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2020 θῶσι [grc] θῶσι εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2020 θῶσιν [grc] θῶσιν εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2020 τεθεικώς ὦ [grc] τεθεικώς ὦ εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2020 τεθηκώς ὦ [grc] τεθηκώς ὦ εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2020 τεθεικώς ᾖς [grc] τεθεικώς ᾖς εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2020 τεθηκώς ᾖς [grc] τεθηκώς ᾖς εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2020 τεθεικώς ᾖ [grc] τεθεικώς ᾖ εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2020 τεθηκώς ᾖ [grc] τεθηκώς ᾖ εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2020 τεθεικότες ὦμεν [grc] τεθεικότες ὦμεν εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2020 τεθηκότες ὦμεν [grc] τεθηκότες ὦμεν εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2020 τεθεικότες ἦτε [grc] τεθεικότες ἦτε εκφώνηση 0 ψήφοι