Μέλος:

Covarrubias

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους Covarrubias

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
19/08/2019 φυσικωτάτου [grc] φυσικωτάτου εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 φυσικώτατε [grc] φυσικώτατε εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 φυσικωτάτῳ [grc] φυσικωτάτῳ εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 φυσικώτατοι [grc] φυσικώτατοι εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 φυσικωτάτων [grc] φυσικωτάτων εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 φυσικωτάτοις [grc] φυσικωτάτοις εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 φυσικωτάτους [grc] φυσικωτάτους εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 φυσικώτατον [grc] φυσικώτατον εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 φυσικωτάτην [grc] φυσικωτάτην εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 φυσικώταται [grc] φυσικώταται εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 φυσικωτάταις [grc] φυσικωτάταις εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 φυσικωτάτας [grc] φυσικωτάτας εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 φυσικωτάτη [grc] φυσικωτάτη εκφώνηση 0 ψήφοι
19/08/2019 φυσικωτάτης [grc] φυσικωτάτης εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2019 blanqueo [es] blanqueo εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2019 UDEF [es] UDEF εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2019 Duwamish [es] Duwamish εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2019 φυσικωτάτῃ [grc] φυσικωτάτῃ εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2019 φυσικώτατα [grc] φυσικώτατα εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2019 φυσιολογία [grc] φυσιολογία εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2019 φυσιολογίας [grc] φυσιολογίας εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2019 φυσιολογίᾳ [grc] φυσιολογίᾳ εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2019 φυσιολογίαν [grc] φυσιολογίαν εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2019 φῦλον [grc] φῦλον εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2019 φύλου [grc] φύλου εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2019 φύλοις [grc] φύλοις εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2019 φύλων [grc] φύλων εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2019 φῦλα [grc] φῦλα εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2019 φύλῳ [grc] φύλῳ εκφώνηση 0 ψήφοι
18/08/2019 φυῆς [grc] φυῆς εκφώνηση 0 ψήφοι