Μέλος:

Covarrubias

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους Covarrubias

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
15/07/2019 βουλευέτωσαν [grc] βουλευέτωσαν εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2019 βουλευσάτω [grc] βουλευσάτω εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2019 βούλευσον [grc] βούλευσον εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2019 βουλεύσατε [grc] βουλεύσατε εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2019 βουλευσάντων [grc] βουλευσάντων εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2019 βουλευσάτωσαν [grc] βουλευσάτωσαν εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2019 βεβουλευκώς ἴσθι [grc] βεβουλευκώς ἴσθι εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2019 βεβουλευκώς ἔστω [grc] βεβουλευκώς ἔστω εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2019 βεβουλευκότες ἔστε [grc] βεβουλευκότες ἔστε εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2019 βεβουλευκότες ἔστων [grc] βεβουλευκότες ἔστων εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2019 βεβουλευκότες ἔστωσαν [grc] βεβουλευκότες ἔστωσαν εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2019 βεβουλευκότες ὄντων [grc] βεβουλευκότες ὄντων εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2019 βουλεύειν [grc] βουλεύειν εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2019 βουλεύσειν [grc] βουλεύσειν εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2019 βουλεῦσαι [grc] βουλεῦσαι εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2019 βεβουλευκέναι [grc] βεβουλευκέναι εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2019 βουλεύοντος [grc] βουλεύοντος εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2019 βουλεύων [grc] βουλεύων εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2019 βουλεύοντι [grc] βουλεύοντι εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2019 βουλεύοντα [grc] βουλεύοντα εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2019 βουλεύοντες [grc] βουλεύοντες εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2019 βουλεύοντας [grc] βουλεύοντας εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2019 βουλεύουσα [grc] βουλεύουσα εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2019 βουλευούσῃ [grc] βουλευούσῃ εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2019 βουλευούσης [grc] βουλευούσης εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2019 βουλεύουσαι [grc] βουλεύουσαι εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2019 βουλεύουσαν [grc] βουλεύουσαν εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2019 βουλευουσῶν [grc] βουλευουσῶν εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2019 βουλευούσαις [grc] βουλευούσαις εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2019 βουλευούσας [grc] βουλευούσας εκφώνηση 0 ψήφοι