Μέλος:

Covarrubias

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους Covarrubias

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
15/10/2019 θρεψούσαις [grc] θρεψούσαις εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2019 θρεψούσας [grc] θρεψούσας εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2019 θρέψας [grc] θρέψας εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2019 θρέψαντος [grc] θρέψαντος εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2019 θρέψαντα [grc] θρέψαντα εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2019 θρέψασι [grc] θρέψασι εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2019 θρέψαντες [grc] θρέψαντες εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2019 θρέψασιν [grc] θρέψασιν εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2019 θρέψαντας [grc] θρέψαντας εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2019 θρέψαντι [grc] θρέψαντι εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2019 θρέψασα [grc] θρέψασα εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2019 θρεψάσῃ [grc] θρεψάσῃ εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2019 θρεψάσης [grc] θρεψάσης εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2019 restableciese [es] restableciese εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2019 restablecierais [es] restablecierais εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2019 restableciésemos [es] restableciésemos εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2019 restablecieses [es] restablecieses εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2019 restableciesen [es] restableciesen εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2019 restablecieran [es] restablecieran εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2019 restablecieseis [es] restablecieseis εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2019 restableced [es] restableced εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2019 restablecé [es] restablecé εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2019 Παράκλητος [grc] Παράκλητος εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2019 παρακλήτων [grc] παρακλήτων εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2019 παράκλητοι [grc] παράκλητοι εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2019 παρακλήτοις [grc] παρακλήτοις εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2019 παρακλήτους [grc] παρακλήτους εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2019 παρακλήτου [grc] παρακλήτου εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2019 παρακλήτῳ [grc] παρακλήτῳ εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2019 παράκλητον [grc] παράκλητον εκφώνηση 0 ψήφοι