Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
28/12/2011 James [en] James εκφώνηση 1 ψήφοι
11/06/2009 trichordate [en] trichordate εκφώνηση 0 ψήφοι
08/05/2009 shite [en] shite εκφώνηση 1 ψήφοι
08/05/2009 passing [en] passing εκφώνηση 1 ψήφοι
08/05/2009 defeat [en] defeat εκφώνηση 2 ψήφοι
08/05/2009 entrapment [en] entrapment εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
08/05/2009 heartburn [en] heartburn εκφώνηση 1 ψήφοι
08/05/2009 heartache [en] heartache εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2009 presbycusis [en] presbycusis εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2009 bastard [en] bastard εκφώνηση 2 ψήφοι
06/05/2009 dicotyledon [en] dicotyledon εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2009 reprehensible [en] reprehensible εκφώνηση 2 ψήφοι
06/05/2009 emanating [en] emanating εκφώνηση 1 ψήφοι
06/05/2009 discography [en] discography εκφώνηση 0 ψήφοι
06/05/2009 considering [en] considering εκφώνηση 0 ψήφοι
06/05/2009 accusatory [en] accusatory εκφώνηση 0 ψήφοι
06/05/2009 replica [en] replica εκφώνηση 0 ψήφοι
06/05/2009 trowel [en] trowel εκφώνηση 1 ψήφοι
06/05/2009 preserve [en] preserve εκφώνηση 0 ψήφοι
06/05/2009 reconstruction [en] reconstruction εκφώνηση 0 ψήφοι
06/05/2009 rehabilitation [en] rehabilitation εκφώνηση 0 ψήφοι
06/05/2009 restoration [en] restoration εκφώνηση 0 ψήφοι
06/05/2009 conservation [en] conservation εκφώνηση 0 ψήφοι
06/05/2009 preservation [en] preservation εκφώνηση 0 ψήφοι
06/05/2009 junk [en] junk εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/05/2009 impeccable [en] impeccable εκφώνηση 1 ψήφοι
06/05/2009 insufferable [en] insufferable εκφώνηση 0 ψήφοι
06/05/2009 curd [en] curd εκφώνηση 0 ψήφοι
06/05/2009 exterminate [en] exterminate εκφώνηση 1 ψήφοι
06/05/2009 TARDIS [en] TARDIS εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές