Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
27/01/2010 weaning [en] weaning εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
27/01/2010 sebaceous [en] sebaceous εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2010 piloerector [en] piloerector εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2010 reflector [en] reflector εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2010 rehydrating [en] rehydrating εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2010 referenced [en] referenced εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2010 Kary Mullis [en] Kary Mullis εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2010 flip over [en] flip over εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2010 Monopteron [en] Monopteron εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2010 dolichocephalic [en] dolichocephalic εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2010 cliché [en] cliché εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2010 Albertan [en] Albertan εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2010 Holocene [en] Holocene εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
22/01/2010 Mississippian [en] Mississippian εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2010 Miocene [en] Miocene εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2010 Paleoproterozoic [en] Paleoproterozoic εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2010 Mesoproterozoic [en] Mesoproterozoic εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2010 Neoproterozoic [en] Neoproterozoic εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2010 interactively [en] interactively εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
22/01/2010 Basin Groups [en] Basin Groups εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2010 Paleoarchean [en] Paleoarchean εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2010 Mesoarchean [en] Mesoarchean εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2010 Neoarchean [en] Neoarchean εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2010 Ontarian [en] Ontarian εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 apoptosis [en] apoptosis εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
21/01/2010 ametabolous [en] ametabolous εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 notopodium [en] notopodium εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 tenaculum [en] tenaculum εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 hexapodous [en] hexapodous εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 collophore [en] collophore εκφώνηση 0 ψήφοι