Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
21/01/2010 troglobite [en] troglobite εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 detritivore [en] detritivore εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 mynah bird [en] mynah bird εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 musk [en] musk εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 mandrill [en] mandrill εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 ringtail [en] ringtail εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 pseudocone [en] pseudocone εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 inability [en] inability εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
21/01/2010 short-tail [en] short-tail εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
21/01/2010 dormouse [en] dormouse εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 orangutan [en] orangutan εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 pony [en] pony εκφώνηση 1 ψήφοι
21/01/2010 Seastar [en] Seastar εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 mite [en] mite εκφώνηση 1 ψήφοι
21/01/2010 daytona [en] daytona εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 segment [en] segment εκφώνηση 1 ψήφοι
21/01/2010 antennal [en] antennal εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 labium [en] labium εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 sclerite [en] sclerite εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 apterous [en] apterous εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 pseudopupil [en] pseudopupil εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 basal [en] basal εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 biomimetic [en] biomimetic εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
21/01/2010 microlens [en] microlens εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 spermatophore [en] spermatophore εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 excite [en] excite εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
21/01/2010 ommatidium [en] ommatidium εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 diptera [en] diptera εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 rhabdomere [en] rhabdomere εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 rhabdom [en] rhabdom εκφώνηση 0 ψήφοι