Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
21/01/2010 thresher [en] thresher εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 dentifrice [en] dentifrice εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 denticle [en] denticle εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 nictitating [en] nictitating εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 pelvic [en] pelvic εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 clasper [en] clasper εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 Pliocene [en] Pliocene εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
21/01/2010 Eocene [en] Eocene εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
21/01/2010 urogenital [en] urogenital εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 piscivore [en] piscivore εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 insectivore [en] insectivore εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 placation [en] placation εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 placoid [en] placoid εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 echolocation [en] echolocation εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 hydrothermal [en] hydrothermal εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 pharynges [en] pharynges εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 chitinous [en] chitinous εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 ganglia [en] ganglia εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
21/01/2010 epipelagic [en] epipelagic εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 rostral [en] rostral εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 biramous [en] biramous εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 somite [en] somite εκφώνηση 0 ψήφοι
21/01/2010 occasional [en] occasional εκφώνηση 4 ψήφοι Καλύτερες προφορές
20/01/2010 American Apparel [en] American Apparel εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
20/01/2010 pudding [en] pudding εκφώνηση -1 ψήφοι
20/01/2010 rev [en] rev εκφώνηση 0 ψήφοι
20/01/2010 larva [en] larva εκφώνηση 0 ψήφοι
20/01/2010 fruitfly [en] fruitfly εκφώνηση 0 ψήφοι
20/01/2010 tagging [en] tagging εκφώνηση 0 ψήφοι
20/01/2010 wrath [en] wrath εκφώνηση -2 ψήφοι