Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
31/03/2011 kobold [en] kobold εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 Olympia Snowe [en] Olympia Snowe εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 Christine Gregoire [en] Christine Gregoire εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 Michelle Bachman [en] Michelle Bachman εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 Los Angeles [en] Los Angeles εκφώνηση 2 ψήφοι
31/03/2011 port-of-entry [en] port-of-entry εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 George Washington [en] George Washington εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 Denzel Washington [en] Denzel Washington εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 Washington [en] Washington εκφώνηση -1 ψήφοι
31/03/2011 Anna Sokolow [en] Anna Sokolow εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 Elbert Leander Rutan [en] Elbert Leander Rutan εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 splenius [en] splenius εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 Sasha Obama [en] Sasha Obama εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 Malia Obama [en] Malia Obama εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
31/03/2011 Lombardy [en] Lombardy εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 Pidgeotto [en] Pidgeotto εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 deconstructionist [en] deconstructionist εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 wholemeal [en] wholemeal εκφώνηση 1 ψήφοι
31/03/2011 anode plasma [en] anode plasma εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 Bass trumpet [en] Bass trumpet εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 patrolled [en] patrolled εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 good luck [en] good luck εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 cram [en] cram εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 common good [en] common good εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 smash [en] smash εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
31/03/2011 collar [en] collar εκφώνηση 1 ψήφοι
31/03/2011 partition [en] partition εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 voter [en] voter εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 vengeance [en] vengeance εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2011 partisan [en] partisan εκφώνηση 0 ψήφοι