Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
01/03/2012 across [en] across εκφώνηση 4 ψήφοι
01/03/2012 activist [en] activist εκφώνηση 0 ψήφοι
01/03/2012 acupuncture [en] acupuncture εκφώνηση 0 ψήφοι
01/03/2012 advice [en] advice εκφώνηση 0 ψήφοι
29/02/2012 addiction [en] addiction εκφώνηση 0 ψήφοι
29/02/2012 administration [en] administration εκφώνηση 2 ψήφοι
29/02/2012 aerobics [en] aerobics εκφώνηση 0 ψήφοι
21/02/2012 alcohol [en] alcohol εκφώνηση 0 ψήφοι
21/02/2012 alarm clock [en] alarm clock εκφώνηση 0 ψήφοι
21/02/2012 Diagon Alley [en] Diagon Alley εκφώνηση 0 ψήφοι
21/02/2012 alley [en] alley εκφώνηση 0 ψήφοι
21/02/2012 allergy [en] allergy εκφώνηση 0 ψήφοι
21/02/2012 aisle [en] aisle εκφώνηση -1 ψήφοι
21/02/2012 airport [en] airport εκφώνηση 0 ψήφοι
21/02/2012 air traffic control [en] air traffic control εκφώνηση 0 ψήφοι
21/02/2012 airmail [en] airmail εκφώνηση 1 ψήφοι
21/02/2012 Royal Air Force [en] Royal Air Force εκφώνηση 0 ψήφοι
21/02/2012 air-conditioned [en] air-conditioned εκφώνηση 0 ψήφοι
21/02/2012 agriculture [en] agriculture εκφώνηση 1 ψήφοι
21/02/2012 aftershave [en] aftershave εκφώνηση 0 ψήφοι
21/02/2012 Africa [en] Africa εκφώνηση -1 ψήφοι
21/02/2012 aeroplane [en] aeroplane εκφώνηση 1 ψήφοι
21/02/2012 accommodation [en] accommodation εκφώνηση 1 ψήφοι
21/02/2012 accident [en] accident εκφώνηση 2 ψήφοι
21/02/2012 cavity [en] cavity εκφώνηση 2 ψήφοι
21/02/2012 tooth ache [en] tooth ache εκφώνηση 1 ψήφοι
21/02/2012 wisdom tooth [en] wisdom tooth εκφώνηση 0 ψήφοι
21/02/2012 tooth [en] tooth εκφώνηση 0 ψήφοι
21/02/2012 pregnant [en] pregnant εκφώνηση 0 ψήφοι
21/02/2012 dehydrated [en] dehydrated εκφώνηση 0 ψήφοι