Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
08/02/2012 pencil [en] pencil εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2012 pen [en] pen εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2012 hotel [en] hotel εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2012 overbooked [en] overbooked εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2012 big [en] big εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2012 wifi [en] wifi εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2012 waistcoat [en] waistcoat εκφώνηση 1 ψήφοι
08/02/2012 cupcake [en] cupcake εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2012 barley [en] barley εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2012 mashed potatoes [en] mashed potatoes εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2012 sausage roll [en] sausage roll εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2012 currant [en] currant εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2012 prawn [en] prawn εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2012 sitar [en] sitar εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2012 electronic organ [en] electronic organ εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2012 sax [en] sax εκφώνηση 0 ψήφοι
07/02/2012 lingual [en] lingual εκφώνηση 0 ψήφοι
07/02/2012 unbreakable [en] unbreakable εκφώνηση 0 ψήφοι
07/02/2012 derogative [en] derogative εκφώνηση 0 ψήφοι
07/02/2012 somber [en] somber εκφώνηση -1 ψήφοι
07/02/2012 mute [en] mute εκφώνηση 0 ψήφοι
07/02/2012 brightest [en] brightest εκφώνηση 0 ψήφοι
07/02/2012 nice [en] nice εκφώνηση 2 ψήφοι
07/02/2012 great-grandparents [en] great-grandparents εκφώνηση 0 ψήφοι
07/02/2012 convicts [en] convicts εκφώνηση 0 ψήφοι
07/02/2012 troubleshooter [en] troubleshooter εκφώνηση 0 ψήφοι
07/02/2012 tiger [en] tiger εκφώνηση 1 ψήφοι
07/02/2012 glass [en] glass εκφώνηση 0 ψήφοι
07/02/2012 elephant [en] elephant εκφώνηση 0 ψήφοι
07/02/2012 ghastly [en] ghastly εκφώνηση 3 ψήφοι