Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
09/10/2010 gwylad [cy] gwylad εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2010 Eceni [cy] Eceni εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2010 Suo Gân [cy] Suo Gân εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2010 Llyn Barfog [cy] Llyn Barfog εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2010 cynghanedd [cy] cynghanedd εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2010 Dinorwig [cy] Dinorwig εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2010 gwin [cy] gwin εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2010 elan [cy] elan εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2010 Minffordd [cy] Minffordd εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2010 Pontargothi [cy] Pontargothi εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2010 Treforys [cy] Treforys εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2010 Treforus [cy] Treforus εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2010 buddugwr [cy] buddugwr εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2010 tân [cy] tân εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2010 bwlch [cy] bwlch εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2010 bara [cy] bara εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2010 Annie [en] Annie εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2010 Anne [en] Anne εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2010 Ann [en] Ann εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2010 culture shock [en] culture shock εκφώνηση 2 ψήφοι
09/10/2010 hot dog [en] hot dog εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2010 fen [en] fen εκφώνηση 1 ψήφοι
09/10/2010 fan [en] fan εκφώνηση 3 ψήφοι
09/10/2010 airbag [en] airbag εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2010 randy [en] randy εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2010 Mandy [en] Mandy εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2010 Candy [en] Candy εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2010 Andy [en] Andy εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2010 shandy [en] shandy εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2010 handy [en] handy εκφώνηση 3 ψήφοι