Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
03/10/2012 Plouvagor [br] Plouvagor εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 holloueziadur [br] holloueziadur εκφώνηση -1 ψήφοι
03/10/2012 harvestman [en] harvestman εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 obeying [en] obeying εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 Plougraz [br] Plougraz εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 Plouzelambr [br] Plouzelambr εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 penaos [br] penaos εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 Plusulian [br] Plusulian εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 Pont-Melvez [br] Pont-Melvez εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 Plouilio [br] Plouilio εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 bezañ [br] bezañ εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 Ploulec'h [br] Ploulec'h εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 Ploueg-Pontrev [br] Ploueg-Pontrev εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 Pontrev [br] Pontrev εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 Plougouskant [br] Plougouskant εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 Plourac'h [br] Plourac'h εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 Pluskelleg [br] Pluskelleg εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 Pouldouran [br] Pouldouran εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 liver [br] liver εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 light [en] light εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 Dan Isaac Slobin [en] Dan Isaac Slobin εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 board games [en] board games εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 Burchard [en] Burchard εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 banjax [en] banjax εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 sioráf [ga] sioráf εκφώνηση 0 ψήφοι
03/10/2012 foraois [ga] foraois εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2012 subject [en] subject εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2012 weekend [en] weekend εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2012 rug [en] rug εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2012 pencil [en] pencil εκφώνηση -2 ψήφοι