Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
08/02/2014 phoning [en] phoning εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2014 Hydroperoxide [en] Hydroperoxide εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2014 potted [en] potted εκφώνηση 1 ψήφοι
16/01/2013 philanthropist [en] philanthropist εκφώνηση -2 ψήφοι
30/10/2012 button [en] button εκφώνηση 6 ψήφοι
30/10/2012 calm [en] calm εκφώνηση 1 ψήφοι
30/10/2012 winking [en] winking εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/10/2012 immunosuppression [en] immunosuppression εκφώνηση 1 ψήφοι
30/10/2012 Lewis Grassic Gibbon [sco] Lewis Grassic Gibbon εκφώνηση 0 ψήφοι
30/10/2012 butylene [en] butylene εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2012 accepted [en] accepted εκφώνηση 2 ψήφοι
28/10/2012 Chorltonville [en] Chorltonville εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2012 Bishops Frome [en] Bishops Frome εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
28/10/2012 trophoblastic [en] trophoblastic εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2012 Andrew Carrick Gow [en] Andrew Carrick Gow εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
28/10/2012 Goathland [en] Goathland εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
28/10/2012 emcee [en] emcee εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
28/10/2012 smothered [en] smothered εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2012 wait for [en] wait for εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
28/10/2012 latchstring [en] latchstring εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2012 Meerbrook [en] Meerbrook εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
28/10/2012 rhubarb [en] rhubarb εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
27/10/2012 supper [en] supper εκφώνηση 2 ψήφοι
27/10/2012 flap [en] flap εκφώνηση 0 ψήφοι
27/10/2012 trap [en] trap εκφώνηση 1 ψήφοι
27/10/2012 sapling [en] sapling εκφώνηση 0 ψήφοι
27/10/2012 Protestant [en] Protestant εκφώνηση 1 ψήφοι
27/10/2012 let-up [en] let-up εκφώνηση 0 ψήφοι
27/10/2012 glamour [en] glamour εκφώνηση 0 ψήφοι
27/10/2012 flown [en] flown εκφώνηση 1 ψήφοι