Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
18/10/2012 fought [en] fought εκφώνηση 5 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/10/2012 pool [en] pool εκφώνηση 2 ψήφοι
18/10/2012 cone [en] cone εκφώνηση 0 ψήφοι
18/10/2012 ingredient [en] ingredient εκφώνηση 2 ψήφοι
18/10/2012 East Midlands [en] East Midlands εκφώνηση 0 ψήφοι
18/10/2012 Ogre [en] Ogre εκφώνηση 0 ψήφοι
18/10/2012 Barbados [en] Barbados εκφώνηση 0 ψήφοι
18/10/2012 nun [en] nun εκφώνηση 1 ψήφοι
18/10/2012 none [en] none εκφώνηση 8 ψήφοι
18/10/2012 translocation [en] translocation εκφώνηση 0 ψήφοι
18/10/2012 whee! [en] whee! εκφώνηση 0 ψήφοι
18/10/2012 aloud [en] aloud εκφώνηση 0 ψήφοι
18/10/2012 acid [en] acid εκφώνηση 5 ψήφοι
18/10/2012 tap [en] tap εκφώνηση 3 ψήφοι
18/10/2012 Theresa May [en] Theresa May εκφώνηση 0 ψήφοι
18/10/2012 conscientious [en] conscientious εκφώνηση 2 ψήφοι
18/10/2012 consciousness [en] consciousness εκφώνηση 1 ψήφοι
18/10/2012 pike [en] pike εκφώνηση 0 ψήφοι
18/10/2012 Beelzebub [en] Beelzebub εκφώνηση 0 ψήφοι
18/10/2012 murder [en] murder εκφώνηση 0 ψήφοι
18/10/2012 murderer [en] murderer εκφώνηση 1 ψήφοι
18/10/2012 flawed [en] flawed εκφώνηση 2 ψήφοι
18/10/2012 higher [en] higher εκφώνηση 5 ψήφοι
18/10/2012 abnormalities [en] abnormalities εκφώνηση 0 ψήφοι
18/10/2012 marquee [en] marquee εκφώνηση 2 ψήφοι
18/10/2012 barmcake [en] barmcake εκφώνηση 0 ψήφοι
18/10/2012 handle [en] handle εκφώνηση 1 ψήφοι
18/10/2012 Hulk [en] Hulk εκφώνηση 0 ψήφοι
18/10/2012 buried [en] buried εκφώνηση 0 ψήφοι
18/10/2012 business [en] business εκφώνηση 3 ψήφοι