Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
11/05/2016 elle écrit [fr] elle écrit εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2016 le métro [fr] le métro εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2016 le touriste [fr] le touriste εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2016 une droite [fr] une droite εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2016 un touriste [fr] un touriste εκφώνηση 0 ψήφοι
11/02/2016 entrepreneuse [fr] entrepreneuse εκφώνηση 0 ψήφοι
11/02/2016 amoureuse [fr] amoureuse εκφώνηση 0 ψήφοι
11/02/2016 religieuse [fr] religieuse εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2016 Les Bas Rupts [fr] Les Bas Rupts εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2016 avoir du mal à joindre les deux bouts [fr] avoir du mal à joindre les deux bouts εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2016 chiotte [fr] chiotte εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2016 acheter - achète [fr] acheter - achète εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2016 crier - crie [fr] crier - crie εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2016 mener - mène [fr] mener - mène εκφώνηση 0 ψήφοι
31/01/2016 rentrez [fr] rentrez εκφώνηση 0 ψήφοι
31/01/2016 gagnant, gagnante [fr] gagnant, gagnante εκφώνηση 0 ψήφοι
31/01/2016 papier timbré [fr] papier timbré εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2015 tôt [fr] tôt εκφώνηση 1 ψήφοι
26/11/2015 pompion [fr] pompion εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2015 a eu lieu [fr] a eu lieu εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2015 la veille [fr] la veille εκφώνηση 1 ψήφοι
26/11/2015 Aix-la-Chapelle [fr] Aix-la-Chapelle εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2015 Ratisbonne [fr] Ratisbonne εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2015 Presbourg [fr] Presbourg εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2015 Munich [fr] Munich εκφώνηση 0 ψήφοι
29/05/2015 battre le fer tant qu'il est chaud [fr] battre le fer tant qu'il est chaud εκφώνηση 1 ψήφοι
29/05/2015 j'installe [fr] j'installe εκφώνηση 0 ψήφοι
29/05/2015 vous vous installez ici ? [fr] vous vous installez ici ? εκφώνηση 0 ψήφοι
29/05/2015 en même temps que [fr] en même temps que εκφώνηση 0 ψήφοι
29/05/2015 vendre son âme au diable [fr] vendre son âme au diable εκφώνηση 0 ψήφοι