Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
10/10/2017 une douche écossaise [fr] une douche écossaise εκφώνηση 0 ψήφοι
10/10/2017 semaille [fr] semaille εκφώνηση 0 ψήφοι
10/10/2017 prendre des gants [fr] prendre des gants εκφώνηση 0 ψήφοι
10/10/2017 parler à cœur ouvert [fr] parler à cœur ouvert εκφώνηση 0 ψήφοι
10/10/2017 nager dans le bonheur [fr] nager dans le bonheur εκφώνηση 0 ψήφοι
10/10/2017 inégale [fr] inégale εκφώνηση 0 ψήφοι
10/10/2017 se lever du pied gauche [fr] se lever du pied gauche εκφώνηση 0 ψήφοι
10/10/2017 impaire [fr] impaire εκφώνηση 0 ψήφοι
10/10/2017 mouillé jusqu'aux os [fr] mouillé jusqu'aux os εκφώνηση 0 ψήφοι
09/08/2017 gallo-romaine [fr] gallo-romaine εκφώνηση 0 ψήφοι
28/06/2017 faire griller [fr] faire griller εκφώνηση 0 ψήφοι
28/06/2017 la nouille [fr] la nouille εκφώνηση 0 ψήφοι
28/06/2017 le clou de girofle [fr] le clou de girofle εκφώνηση 0 ψήφοι
28/06/2017 la barre chocolatée [fr] la barre chocolatée εκφώνηση 0 ψήφοι
28/06/2017 la coriandre [fr] la coriandre εκφώνηση 0 ψήφοι
28/06/2017 la noix de muscade [fr] la noix de muscade εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2016 elle écrit [fr] elle écrit εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2016 le métro [fr] le métro εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2016 le touriste [fr] le touriste εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2016 une droite [fr] une droite εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2016 un touriste [fr] un touriste εκφώνηση 0 ψήφοι
11/02/2016 entrepreneuse [fr] entrepreneuse εκφώνηση 0 ψήφοι
11/02/2016 amoureuse [fr] amoureuse εκφώνηση 0 ψήφοι
11/02/2016 religieuse [fr] religieuse εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2016 Les Bas Rupts [fr] Les Bas Rupts εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2016 avoir du mal à joindre les deux bouts [fr] avoir du mal à joindre les deux bouts εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2016 chiotte [fr] chiotte εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2016 acheter - achète [fr] acheter - achète εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2016 crier - crie [fr] crier - crie εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2016 mener - mène [fr] mener - mène εκφώνηση 0 ψήφοι