Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
28/06/2017 faire griller [fr] faire griller εκφώνηση 0 ψήφοι
28/06/2017 la nouille [fr] la nouille εκφώνηση 0 ψήφοι
28/06/2017 le clou de girofle [fr] le clou de girofle εκφώνηση 0 ψήφοι
28/06/2017 la barre chocolatée [fr] la barre chocolatée εκφώνηση 0 ψήφοι
28/06/2017 la coriandre [fr] la coriandre εκφώνηση 0 ψήφοι
28/06/2017 la noix de muscade [fr] la noix de muscade εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2016 elle écrit [fr] elle écrit εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2016 le métro [fr] le métro εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2016 le touriste [fr] le touriste εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2016 une droite [fr] une droite εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2016 un touriste [fr] un touriste εκφώνηση 0 ψήφοι
11/02/2016 entrepreneuse [fr] entrepreneuse εκφώνηση 0 ψήφοι
11/02/2016 amoureuse [fr] amoureuse εκφώνηση 0 ψήφοι
11/02/2016 religieuse [fr] religieuse εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2016 Les Bas Rupts [fr] Les Bas Rupts εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2016 avoir du mal à joindre les deux bouts [fr] avoir du mal à joindre les deux bouts εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2016 chiotte [fr] chiotte εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2016 acheter - achète [fr] acheter - achète εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2016 crier - crie [fr] crier - crie εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2016 mener - mène [fr] mener - mène εκφώνηση 0 ψήφοι
31/01/2016 rentrez [fr] rentrez εκφώνηση 0 ψήφοι
31/01/2016 gagnant, gagnante [fr] gagnant, gagnante εκφώνηση 0 ψήφοι
31/01/2016 papier timbré [fr] papier timbré εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2015 tôt [fr] tôt εκφώνηση 3 ψήφοι
26/11/2015 pompion [fr] pompion εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2015 a eu lieu [fr] a eu lieu εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2015 la veille [fr] la veille εκφώνηση 1 ψήφοι
26/11/2015 Aix-la-Chapelle [fr] Aix-la-Chapelle εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2015 Ratisbonne [fr] Ratisbonne εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2015 Presbourg [fr] Presbourg εκφώνηση 0 ψήφοι