Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
05/12/2016 2077 [es] 2077 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 Rias Baixas [es] Rias Baixas εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 Donostia [es] Donostia εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 requirir [gl] requirir εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 resurxir [gl] resurxir εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 restrinxir [gl] restrinxir εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 rexurdir [gl] rexurdir εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 suxerir [gl] suxerir εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 tinxir [gl] tinxir εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 teledirixir [gl] teledirixir εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 urxir [gl] urxir εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 Guipúscoa [gl] Guipúscoa εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 Xamaica [gl] Xamaica εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 Pravia [gl] Pravia εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 Substantiva [gl] Substantiva εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 Rioxa [gl] Rioxa εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 inhóspito [gl] inhóspito εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 verbo [gl] verbo εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 Xudas [gl] Xudas εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 Iago Bouzón [gl] Iago Bouzón εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 está [gl] está εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 estamos [gl] estamos εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 estou [gl] estou εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 estás [gl] estás εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 estades [gl] estades εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 están [gl] están εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 estiven [gl] estiven εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 estiveches [gl] estiveches εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 estivemos [gl] estivemos εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 estivestes [gl] estivestes εκφώνηση 0 ψήφοι