Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
21/03/2012 risate [it] risate εκφώνηση Από mamo139
21/03/2012 bizzarre [it] bizzarre εκφώνηση Από mamo139
21/03/2012 composte [it] composte εκφώνηση Από mamo139
21/03/2012 lettori [it] lettori εκφώνηση Από toffy
21/03/2012 premiati [it] premiati εκφώνηση Από mamo139
21/03/2012 vignette [it] vignette εκφώνηση Από toffy
21/03/2012 possiedono [it] possiedono εκφώνηση Από mamo139
21/03/2012 illustrati [it] illustrati εκφώνηση Από Siculo2
21/03/2012 mancanti [it] mancanti εκφώνηση Από mamo139
21/03/2012 Aguzzate la vista [it] Aguzzate la vista εκφώνηση Από wannadoo
21/03/2012 pista cifrata [it] pista cifrata εκφώνηση Από wannadoo
21/03/2012 caso poliziesco [it] caso poliziesco εκφώνηση Από mamo139
21/03/2012 Strano, ma vero [it] Strano, ma vero εκφώνηση Από mamo139
21/03/2012 spigolature [it] spigolature εκφώνηση Από bmanga
21/03/2012 La Settimana Enigmistica [it] La Settimana Enigmistica εκφώνηση Από AleBerlin
21/03/2012 facilitate [it] facilitate εκφώνηση Από bmanga
21/03/2012 varianti [it] varianti εκφώνηση Από bmanga
21/03/2012 cornici [it] cornici εκφώνηση Από Siculo2
21/03/2012 concentriche [it] concentriche εκφώνηση Από AleBerlin
21/03/2012 incroci obbligati [it] incroci obbligati εκφώνηση Από wannadoo
21/03/2012 sfinge [it] sfinge εκφώνηση Από Siculo2
21/03/2012 quiz [it] quiz εκφώνηση Από wannadoo
21/03/2012 giochi [it] giochi εκφώνηση Από Ariela_
19/03/2012 Giuseppe Antonio Borgese [it] Giuseppe Antonio Borgese εκφώνηση Από pucina85
05/03/2012 Jonna Lee [sv] Jonna Lee εκφώνηση Από sofjia
25/01/2012 spannometricamente [it] spannometricamente εκφώνηση Από nipo
25/01/2012 graduata [it] graduata εκφώνηση Από nipo
25/01/2012 graduazione [it] graduazione εκφώνηση Από nipo
25/01/2012 titolante [it] titolante εκφώνηση Από nipo
25/01/2012 spannometrica [it] spannometrica εκφώνηση Από nipo