Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
19/03/2011 smontaggio [it] smontaggio εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2011 bicameralismo [it] bicameralismo εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2011 monocameralismo [it] monocameralismo εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2011 pelagico [it] pelagico εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2011 fotico [it] fotico εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2011 eufotico [it] eufotico εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2011 zooplancton [it] zooplancton εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2011 speleologico [it] speleologico εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2011 malacologia [it] malacologia εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2011 malacologo [it] malacologo εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2011 malacologico [it] malacologico εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2011 studierò [it] studierò εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2011 Martoccia [it] Martoccia εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2011 Bossio [it] Bossio εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2011 Madussi [it] Madussi εκφώνηση 0 ψήφοι
08/01/2011 appuntalapis [it] appuntalapis εκφώνηση 0 ψήφοι
08/01/2011 Mauceri [it] Mauceri εκφώνηση 0 ψήφοι
07/01/2011 commento [it] commento εκφώνηση 0 ψήφοι
07/01/2011 ventilazione [it] ventilazione εκφώνηση 0 ψήφοι
07/01/2011 stagionare [it] stagionare εκφώνηση 0 ψήφοι
07/01/2011 spalleggiamento [it] spalleggiamento εκφώνηση 0 ψήφοι
07/01/2011 spallata [it] spallata εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
07/01/2011 spalliera [it] spalliera εκφώνηση 0 ψήφοι
07/01/2011 passeggio [it] passeggio εκφώνηση 0 ψήφοι
04/12/2010 gelata [it] gelata εκφώνηση 0 ψήφοι
04/12/2010 accenti [it] accenti εκφώνηση 0 ψήφοι
04/12/2010 Cesario Gussago [it] Cesario Gussago εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/12/2010 diapiro [it] diapiro εκφώνηση 0 ψήφοι
04/12/2010 Pedrazza [it] Pedrazza εκφώνηση 0 ψήφοι
04/12/2010 carpa [it] carpa εκφώνηση 0 ψήφοι