Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
12/09/2010 Acida [it] Acida εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 acculare [it] acculare εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 accessorio [it] accessorio εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 accidentali [it] accidentali εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 aghiforme [it] aghiforme εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 aggregato [it] aggregato εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 biassiche [it] biassiche εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 bifase [it] bifase εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 birifrangenza [it] birifrangenza εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 bitume [it] bitume εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 blasto [it] blasto εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 botrioidale [it] botrioidale εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 brillantezza [it] brillantezza εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 calcare [it] calcare εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 cangianza [it] cangianza εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 cappellaccio [it] cappellaccio εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
12/09/2010 carbonato [it] carbonato εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 castone [it] castone εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 catalizzatore [it] catalizzatore εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
12/09/2010 catione [it] catione εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 catodici [it] catodici εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 catodoluminescenza [it] catodoluminescenza εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 ceramica [it] ceramica εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 chiarezza [it] chiarezza εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 chimismo [it] chimismo εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 ciclosilicati [it] ciclosilicati εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 ciclotrone [it] ciclotrone εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 clasto [it] clasto εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 colloforme [it] colloforme εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 colloidale [it] colloidale εκφώνηση 0 ψήφοι