Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
12/09/2010 Scoglio dello Scorzone [it] Scoglio dello Scorzone εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
12/09/2010 abbasta [it] abbasta εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 Zanetti [it] Zanetti εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 spezzati [it] spezzati εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 moscato di Scanzo [it] moscato di Scanzo εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 contestualizzare [it] contestualizzare εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 esiziale [it] esiziale εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 pregnanza [it] pregnanza εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 preconizzare [it] preconizzare εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 Ciraolo [it] Ciraolo εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 sputacchiare [it] sputacchiare εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 confidare [it] confidare εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 assonanza [it] assonanza εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 sovvenzionare [it] sovvenzionare εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 sponsorizzare [it] sponsorizzare εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
12/09/2010 fidelizzare [it] fidelizzare εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 comburente [it] comburente εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 solstizio [it] solstizio εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 succhiotto [it] succhiotto εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 trotto [it] trotto εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 Zanotti [it] Zanotti εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 Mizano [it] Mizano εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 Flamini [it] Flamini εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 lenzuola [it] lenzuola εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
12/09/2010 gomma americana [it] gomma americana εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 stuzzicadenti [it] stuzzicadenti εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
12/09/2010 tessera [it] tessera εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
12/09/2010 preterintenzionale [it] preterintenzionale εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 freccia di direzione [it] freccia di direzione εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2010 aizzare [it] aizzare εκφώνηση 0 ψήφοι