Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
19/12/2013 l'enfant [fr] l'enfant εκφώνηση 0 ψήφοι
19/12/2013 une assistante sociale [fr] une assistante sociale εκφώνηση 0 ψήφοι
06/05/2013 un roux ardent [fr] un roux ardent εκφώνηση 0 ψήφοι
06/05/2013 mourverdre [fr] mourverdre εκφώνηση 0 ψήφοι
06/05/2013 passerilles [fr] passerilles εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2012 Cucurbitacé [fr] Cucurbitacé εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2011 Trouillefou [fr] Trouillefou εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2011 Fontenoy [fr] Fontenoy εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2011 eurocentrisme [fr] eurocentrisme εκφώνηση 0 ψήφοι
11/06/2010 estoquer [fr] estoquer εκφώνηση 0 ψήφοι
11/06/2010 ethnomusicologie [fr] ethnomusicologie εκφώνηση 0 ψήφοι
11/06/2010 ethnocide [fr] ethnocide εκφώνηση 0 ψήφοι
11/06/2010 estonienne [fr] estonienne εκφώνηση 0 ψήφοι
11/06/2010 estoc [fr] estoc εκφώνηση 0 ψήφοι
11/06/2010 excepter [fr] excepter εκφώνηση 0 ψήφοι
11/06/2010 haruspicine [fr] haruspicine εκφώνηση 0 ψήφοι
11/06/2010 escrimeuse [fr] escrimeuse εκφώνηση 0 ψήφοι
11/06/2010 laminoir [fr] laminoir εκφώνηση 0 ψήφοι
11/06/2010 enjoliver [fr] enjoliver εκφώνηση 0 ψήφοι
11/06/2010 mangeotter [fr] mangeotter εκφώνηση 0 ψήφοι
11/06/2010 massaliote [fr] massaliote εκφώνηση 0 ψήφοι
16/02/2010 anthropologie biologique [fr] anthropologie biologique εκφώνηση 0 ψήφοι
16/02/2010 anthropobiologie [fr] anthropobiologie εκφώνηση 0 ψήφοι
16/02/2010 anoploure [fr] anoploure εκφώνηση 0 ψήφοι
16/02/2010 eucaryote [fr] eucaryote εκφώνηση 0 ψήφοι
16/02/2010 anomique [fr] anomique εκφώνηση 0 ψήφοι
16/02/2010 anglo-français [fr] anglo-français εκφώνηση 0 ψήφοι
16/02/2010 angiologie [fr] angiologie εκφώνηση 0 ψήφοι
16/02/2010 angiographie [fr] angiographie εκφώνηση 0 ψήφοι
16/02/2010 anaérobie [fr] anaérobie εκφώνηση 0 ψήφοι