Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
26/09/2017 campo di calcio [it] campo di calcio εκφώνηση 1 ψήφοι
26/09/2017 agenzia di viaggi [it] agenzia di viaggi εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 agenzia di viaggio [it] agenzia di viaggio εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 officina auto [it] officina auto εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 uscita d'emergenza [it] uscita d'emergenza εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 polisportivo [it] polisportivo εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 pista di sci [it] pista di sci εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 fermata dei taxi [it] fermata dei taxi εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 fermata della metropolitana [it] fermata della metropolitana εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 stivaletti [it] stivaletti εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 bibita analcolica [it] bibita analcolica εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 berretto con visiera [it] berretto con visiera εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 giacca elegante [it] giacca elegante εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 maglietta intima [it] maglietta intima εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 palmo della mano [it] palmo della mano εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 orecchio interno [it] orecchio interno εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 uomo delle pulizie [it] uomo delle pulizie εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 centomila [it] centomila εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 telecinesi [it] telecinesi εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 pandette [it] pandette εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 zattera [it] zattera εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 zimbello [it] zimbello εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 zigano [it] zigano εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 zaconico [it] zaconico εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 Guglielmo Zucconi [it] Guglielmo Zucconi εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 Vittorio Zucconi [it] Vittorio Zucconi εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 zucconaggine [it] zucconaggine εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 zuccone [it] zuccone εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 zazzere [it] zazzere εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 azalea [it] azalea εκφώνηση 0 ψήφοι