Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
10/03/2017 φθονερωτάτοις [grc] φθονερωτάτοις εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2017 φθονεῖς [grc] φθονεῖς εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2017 in entrambi i casi [it] in entrambi i casi εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2017 iniziali [it] iniziali εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2017 civettuola [it] civettuola εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2017 Discesa agli inferi [it] Discesa agli inferi εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2017 se non che [it] se non che εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2017 annuncio a sorpresa [it] annuncio a sorpresa εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2017 Mimì metallurgico ferito nell'onore [it] Mimì metallurgico ferito nell'onore εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2017 correre in aiuto di qualcuno [it] correre in aiuto di qualcuno εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2017 sciiti [it] sciiti εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2017 giapponese [it] giapponese εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2017 mandare a memoria [it] mandare a memoria εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2017 dare in escandescenze [it] dare in escandescenze εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2017 tempie [it] tempie εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2017 pretestuosamente [it] pretestuosamente εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2017 sviluppatore [it] sviluppatore εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2017 Centro Sperimentale di Cinematografia [it] Centro Sperimentale di Cinematografia εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2017 gravoso [it] gravoso εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2017 uscite [it] uscite εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2017 mela [it] mela εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2017 paninoteca [it] paninoteca εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2017 Sant'Agnese [it] Sant'Agnese εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2017 mapperò [it] mapperò εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2017 cerebroleso [it] cerebroleso εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2017 fo [it] fo εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2017 dove le capre non cozzano [it] dove le capre non cozzano εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2017 vuolsi così colà dove si puote [it] vuolsi così colà dove si puote εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2017 Francesco da Urbino [it] Francesco da Urbino εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2017 Giovanni da Udine [it] Giovanni da Udine εκφώνηση 0 ψήφοι