Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
28/05/2019 Primum non nocere [la] Primum non nocere εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2019 166 [it] 166 εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2019 Paciello [it] Paciello εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2019 accigliata [it] accigliata εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2019 LGBT [it] LGBT εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2019 quaderno a quadretti [it] quaderno a quadretti εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 campo di calcio [it] campo di calcio εκφώνηση 1 ψήφοι
26/09/2017 agenzia di viaggi [it] agenzia di viaggi εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 agenzia di viaggio [it] agenzia di viaggio εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 officina auto [it] officina auto εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 uscita d'emergenza [it] uscita d'emergenza εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 polisportivo [it] polisportivo εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 pista di sci [it] pista di sci εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 fermata dei taxi [it] fermata dei taxi εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 fermata della metropolitana [it] fermata della metropolitana εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 stivaletti [it] stivaletti εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 bibita analcolica [it] bibita analcolica εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 berretto con visiera [it] berretto con visiera εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 giacca elegante [it] giacca elegante εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 maglietta intima [it] maglietta intima εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 palmo della mano [it] palmo della mano εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 orecchio interno [it] orecchio interno εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 uomo delle pulizie [it] uomo delle pulizie εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 centomila [it] centomila εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 telecinesi [it] telecinesi εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 pandette [it] pandette εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 zattera [it] zattera εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 zimbello [it] zimbello εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 zigano [it] zigano εκφώνηση 0 ψήφοι
26/09/2017 zaconico [it] zaconico εκφώνηση 0 ψήφοι