Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
23/11/2017 najveći [hr] najveći εκφώνηση Από KaticaSt
23/11/2017 najgori [hr] najgori εκφώνηση Από KaticaSt
13/10/2017 uporaba [hr] uporaba εκφώνηση Από KaticaSt
07/09/2017 oštrenje [hr] oštrenje εκφώνηση Από KaticaSt
07/09/2017 kosilice [hr] kosilice εκφώνηση Από KaticaSt
07/09/2017 kamenom [hr] kamenom εκφώνηση Από KaticaSt
07/09/2017 naoštriti [hr] naoštriti εκφώνηση Από KaticaSt
07/09/2017 najlakše [hr] najlakše εκφώνηση Από KaticaSt
01/09/2017 nabrusiti [hr] nabrusiti εκφώνηση Από KaticaSt
10/05/2015 čekali [hr] čekali εκφώνηση Από KaticaSt
09/05/2015 moramo [hr] moramo εκφώνηση Από KaticaSt
09/05/2015 čekajmo [hr] čekajmo εκφώνηση Από KaticaSt
09/05/2015 dvorca [hr] dvorca εκφώνηση Από arogosic
09/05/2015 sjednimo [hr] sjednimo εκφώνηση Από KaticaSt
09/05/2015 čekajte [hr] čekajte εκφώνηση Από KaticaSt
09/05/2015 najprije [hr] najprije εκφώνηση Από KaticaSt
09/05/2015 djevojke [hr] djevojke εκφώνηση Από KaticaSt
09/05/2015 obilazak [hr] obilazak εκφώνηση Από KaticaSt
09/05/2015 razgledati [hr] razgledati εκφώνηση Από KaticaSt
09/05/2015 sigurno [hr] sigurno εκφώνηση Από KaticaSt
09/05/2015 galantni [hr] galantni εκφώνηση Από arogosic
09/05/2015 pozivam [hr] pozivam εκφώνηση Από KaticaSt
09/05/2015 stanemo [hr] stanemo εκφώνηση Από KaticaSt
09/05/2015 predlažem [hr] predlažem εκφώνηση Από KaticaSt
09/05/2015 zaustavimo [hr] zaustavimo εκφώνηση Από KaticaSt
09/05/2015 potrebno [hr] potrebno εκφώνηση Από KaticaSt
09/05/2015 krajolici [hr] krajolici εκφώνηση Από KaticaSt
09/05/2015 situacija [hr] situacija εκφώνηση Από KaticaSt
09/05/2015 istoku [hr] istoku εκφώνηση Από KaticaSt
09/05/2015 sjeveru [hr] sjeveru εκφώνηση Από KaticaSt