Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
11/03/2009 Jérémy Toulalan [fr] Jérémy Toulalan εκφώνηση 0 ψήφοι
11/03/2009 les bleus [fr] les bleus εκφώνηση 0 ψήφοι
11/03/2009 diavolo [it] diavolo εκφώνηση 1 ψήφοι
11/03/2009 dio [it] dio εκφώνηση 0 ψήφοι
11/03/2009 Paolo Ferrari [it] Paolo Ferrari εκφώνηση 0 ψήφοι
11/03/2009 Mario Bava [it] Mario Bava εκφώνηση 0 ψήφοι
11/03/2009 Piero Fassino [it] Piero Fassino εκφώνηση 0 ψήφοι
11/03/2009 Ajaccio [fr] Ajaccio εκφώνηση 1 ψήφοι
11/03/2009 accent [fr] accent εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
11/03/2009 Pierre Puget [fr] Pierre Puget εκφώνηση 0 ψήφοι
11/03/2009 Charles-François Daubigny [fr] Charles-François Daubigny εκφώνηση 0 ψήφοι
11/03/2009 Jules Chéret [fr] Jules Chéret εκφώνηση 0 ψήφοι
11/03/2009 Théodore Tiffereau [fr] Théodore Tiffereau εκφώνηση 0 ψήφοι
11/03/2009 Je voudrais chercher [fr] Je voudrais chercher εκφώνηση -1 ψήφοι
11/03/2009 Je voudrais manger [fr] Je voudrais manger εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές