Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
02/03/2009 파전 [ko] 파전 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2009 갈비 [ko] 갈비 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2009 재미 [ko] 재미 εκφώνηση 1 ψήφοι
02/03/2009 잡다 [ko] 잡다 εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/03/2009 전하다 [ko] 전하다 εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/03/2009 대치동 [ko] 대치동 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2009 서울 [ko] 서울 εκφώνηση 2 ψήφοι
01/03/2009 저녁 [ko] 저녁 εκφώνηση 1 ψήφοι
01/03/2009 점심 [ko] 점심 εκφώνηση 0 ψήφοι
01/03/2009 젊다 [ko] 젊다 εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/03/2009 [ko] 잠 εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές