Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
10/10/2012 [ja] 兵 εκφώνηση 0 ψήφοι
10/10/2012 気を付ける [ja] 気を付ける εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2012 ひく [ja] ひく εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2012 あるく [ja] あるく εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2012 しぼる [ja] しぼる εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2012 なげる [ja] なげる εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2012 うたう [ja] うたう εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2012 あそぶ [ja] あそぶ εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2012 ほし [ja] ほし εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2012 いつでも [ja] いつでも εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2012 訛り [ja] 訛り εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2012 薄い [ja] 薄い εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2012 [ja] 船 εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2012 静か [ja] 静か εκφώνηση 1 ψήφοι
09/10/2012 adenosintrifosfato [it] adenosintrifosfato εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2012 愛子 [ja] 愛子 εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2012 終える [ja] 終える εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2012 ゆき [ja] ゆき εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2012 しお [ja] しお εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2012 回る [ja] 回る εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/10/2012 ありがとう [ja] ありがとう εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2012 上海 [ja] 上海 εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2012 北京 [ja] 北京 εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2012 いし [ja] いし εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2012 口ひげ [ja] 口ひげ εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2012 草木 [ja] 草木 εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2012 もえる [ja] もえる εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2012 [ja] 明 εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2012 [ja] 丁 εκφώνηση 0 ψήφοι
08/10/2012 尖閣 [ja] 尖閣 εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές