Μέλος:

Kawdek

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους Kawdek

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
29/09/2018 東漢 [ltc] 東漢 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 西漢 [ltc] 西漢 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 大漢 [ltc] 大漢 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 漢代 [ltc] 漢代 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 漢朝 [ltc] 漢朝 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 大秦 [ltc] 大秦 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 秦代 [ltc] 秦代 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 秦朝 [ltc] 秦朝 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 [ltc] 秦 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 戰國時代 [ltc] 戰國時代 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 時代 [ltc] 時代 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 [ltc] 時 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 戰國 [ltc] 戰國 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 [ltc] 戰 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 春秋 [ltc] 春秋 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 [ltc] 秋 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 [ltc] 春 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 北周 [ltc] 北周 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 [ltc] 北 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 東周 [ltc] 東周 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 西夏 [ltc] 西夏 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 西周 [ltc] 西周 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 西 [ltc] 西 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 周代 [ltc] 周代 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 周朝 [ltc] 周朝 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 [ltc] 周 εκφώνηση 0 ψήφοι
28/09/2018 商代 [ltc] 商代 εκφώνηση 0 ψήφοι
28/09/2018 商朝 [ltc] 商朝 εκφώνηση 0 ψήφοι
28/09/2018 [ltc] 商 εκφώνηση 0 ψήφοι
28/09/2018 殷代 [ltc] 殷代 εκφώνηση 0 ψήφοι