Μέλος:

Kawdek

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους Kawdek

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
14/09/2020 玄関 [ltc] 玄関 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/08/2020 ἐπικλάω [grc] ἐπικλάω εκφώνηση 0 ψήφοι
02/08/2020 πίνον [grc] πίνον εκφώνηση 0 ψήφοι
02/08/2020 σχελίς [grc] σχελίς εκφώνηση 0 ψήφοι
02/08/2020 γενειάς [grc] γενειάς εκφώνηση 0 ψήφοι
02/08/2020 ἴλη [grc] ἴλη εκφώνηση 0 ψήφοι
02/08/2020 ἱλάσκομαι [grc] ἱλάσκομαι εκφώνηση 0 ψήφοι
02/08/2020 肱二头肌 [ltc] 肱二头肌 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/08/2020 你好 [ltc] 你好 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/08/2020 huanghuali [ltc] huanghuali εκφώνηση 0 ψήφοι
02/08/2020 波羅蜜多 [ltc] 波羅蜜多 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/08/2020 [ltc] 艸 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/08/2020 [ltc] 阜 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 Brahmā [sa] Brahmā εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 Viṣṇu [sa] Viṣṇu εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 Garuḍa [sa] Garuḍa εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 aSTApaJcAzat [sa] aSTApaJcAzat εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 Śrī-mahādevī [sa] Śrī-mahādevī εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 श्रीमहादेवी [sa] श्रीमहादेवी εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 Śrīmahādevī [sa] Śrīmahādevī εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 विनता [sa] विनता εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 कश्यप [sa] कश्यप εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 Naṭarāja [sa] Naṭarāja εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 Kṛṣṇa [sa] Kṛṣṇa εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 marjaryasana [sa] marjaryasana εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 μακαρισθῶμεν [grc] μακαρισθῶμεν εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 μακαρισθῇ [grc] μακαρισθῇ εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 μακαρισθῇς [grc] μακαρισθῇς εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 μακαρισθῶ [grc] μακαρισθῶ εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 μακαρισθῶσι [grc] μακαρισθῶσι εκφώνηση 0 ψήφοι