Μέλος:

Kawdek

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους Kawdek

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Phrase Ακούστε Ψήφοι
08/11/2018 禮失而求諸野 [ltc] 禮失而求諸野 εκφώνηση 0 ψήφοι
25/09/2018 Ὁ Κλέαρχος παρὰ τοὺς ὅρκους ἔλυσε τὰς σπονδάς. [grc] Ὁ Κλέαρχος παρὰ τοὺς ὅρκους ἔλυσε τὰς σπονδάς. εκφώνηση 0 ψήφοι
25/09/2018 Λέγουσιν οἱ σοφοὶ ἡμᾶς πεφυκέναι πρὸς τὴν ἀρετήν. [grc] Λέγουσιν οἱ σοφοὶ ἡμᾶς πεφυκέναι πρὸς τὴν ἀρετήν. εκφώνηση 0 ψήφοι
25/09/2018 Μήδεια ἐγώ εἰμι, ἡ τὰ ἐμαυτῆς τέκνα πεφονευκυῖα. [grc] Μήδεια ἐγώ εἰμι, ἡ τὰ ἐμαυτῆς τέκνα πεφονευκυῖα. εκφώνηση 0 ψήφοι
25/09/2018 Ὁὗτος ἐστιν ὁ Ἀγησίλαος ὁ ἐπὶ Θήβας ἐστρατευκώς. [grc] Ὁὗτος ἐστιν ὁ Ἀγησίλαος ὁ ἐπὶ Θήβας ἐστρατευκώς. εκφώνηση 0 ψήφοι
25/09/2018 Οἱ πολέμιοι πεφονεύκασι ἄνδρας τε καὶ ἵππους. [grc] Οἱ πολέμιοι πεφονεύκασι ἄνδρας τε καὶ ἵππους. εκφώνηση 0 ψήφοι
25/09/2018 ὁ δύο πτῶκας διώκων οὐδέτερον καταλαμβάνει. [grc] ὁ δύο πτῶκας διώκων οὐδέτερον καταλαμβάνει. εκφώνηση 0 ψήφοι
25/09/2018 ἡ πεῖρα διδάσκαλος. [grc] ἡ πεῖρα διδάσκαλος. εκφώνηση 0 ψήφοι
12/08/2018 ἄλλοτε δ᾿ ἀλλοῖον τελέθειν καὶ χώραι ἕπεσθαι. [grc] ἄλλοτε δ᾿ ἀλλοῖον τελέθειν καὶ χώραι ἕπεσθαι. εκφώνηση 0 ψήφοι
12/08/2018 Ὁ Ζεὺς τὴν Ἀθηνᾶν ἔφυσεν ἐκ τῆς ἑαυτοῦ κεφαλῆς. [grc] Ὁ Ζεὺς τὴν Ἀθηνᾶν ἔφυσεν ἐκ τῆς ἑαυτοῦ κεφαλῆς. εκφώνηση 0 ψήφοι
12/08/2018 ἐμαυτῶι βαλανεύσω. [grc] ἐμαυτῶι βαλανεύσω. εκφώνηση 0 ψήφοι
16/05/2016 Xanthomonas campestris [la] Xanthomonas campestris εκφώνηση 0 ψήφοι
16/05/2016 habeas corpus [la] habeas corpus εκφώνηση 0 ψήφοι