Μέλος:

Kawdek

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους Kawdek

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 山 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 寒 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 桓 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 刪 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 仙 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 元 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 先 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 臻 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 痕 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 魂 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 眞 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 真 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 諄 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 欣 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 殷 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 文 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 宕 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 唐 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 陽 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 曾 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 登 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 蒸 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 梗 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 庚 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 耕 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 冬 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 鍾 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 江 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 青 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 通 εκφώνηση 0 ψήφοι