Μέλος:

Kawdek

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους Kawdek

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
21/12/2019 μεμακαρισμένοι εἴησαν [grc] μεμακαρισμένοι εἴησαν εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 μεμακαρισμένοι εἶτε [grc] μεμακαρισμένοι εἶτε εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 μεμακαρισμένοι εἴητε [grc] μεμακαρισμένοι εἴητε εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 μεμακαρισμένοι εἶμεν [grc] μεμακαρισμένοι εἶμεν εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 μεμακαρισμένοι εἴημεν [grc] μεμακαρισμένοι εἴημεν εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 μεμακαρισμένος εἴη [grc] μεμακαρισμένος εἴη εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 μεμακαρισμένος εἴης [grc] μεμακαρισμένος εἴης εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 μεμακαρισμένος εἴην [grc] μεμακαρισμένος εἴην εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 μακαριζέσθωσαν [grc] μακαριζέσθωσαν εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 μακαρισθήτωσαν [grc] μακαρισθήτωσαν εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 μακαρισθήτω [grc] μακαρισθήτω εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 μεμακαρίσθων [grc] μεμακαρίσθων εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 μεμακαρίσθω [grc] μεμακαρίσθω εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 μακαρισθήσεσθαι [grc] μακαρισθήσεσθαι εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 μακαρισθῆναι [grc] μακαρισθῆναι εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 μεμακαρίσθαι [grc] μεμακαρίσθαι εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 μακαριζομένῳ [grc] μακαριζομένῳ εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 λαιλαψ [grc] λαιλαψ εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 ἀλέκτωρ [grc] ἀλέκτωρ εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 μακαρισθῶσιν [grc] μακαρισθῶσιν εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 是非成败 [ltc] 是非成败 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 博饼 [ltc] 博饼 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 [ltc] 姐 εκφώνηση 0 ψήφοι
21/12/2019 barque [en] barque εκφώνηση 0 ψήφοι
10/04/2019 禮失而求諸野 [ltc] 禮失而求諸野 εκφώνηση 0 ψήφοι
28/01/2019 consobrinal [en] consobrinal εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2019 [ltc] 離 εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2019 難彌離彌凍國 [ltc] 難彌離彌凍國 εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2019 古資彌凍國 [ltc] 古資彌凍國 εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2019 彌烏邪馬國 [ltc] 彌烏邪馬國 εκφώνηση 0 ψήφοι