Μέλος:

Kawdek

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους Kawdek

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
24/10/2018 [ltc] 宋 εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2018 [ltc] 遼 εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2018 [ltc] 隋 εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2018 孫吳 [ltc] 孫吳 εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2018 [ltc] 孫 εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2018 [ltc] 吳 εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2018 巴國 [ltc] 巴國 εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2018 [ltc] 巴 εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2018 巴蜀 [ltc] 巴蜀 εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2018 [ltc] 蜀 εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2018 蜀國 [ltc] 蜀國 εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2018 蜀漢 [ltc] 蜀漢 εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2018 [ltc] 魏 εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2018 魏國 [ltc] 魏國 εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2018 曹魏 [ltc] 曹魏 εκφώνηση 0 ψήφοι
24/10/2018 三國 [ltc] 三國 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 東漢 [ltc] 東漢 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 西漢 [ltc] 西漢 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 大漢 [ltc] 大漢 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 漢代 [ltc] 漢代 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 漢朝 [ltc] 漢朝 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 大秦 [ltc] 大秦 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 秦代 [ltc] 秦代 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 秦朝 [ltc] 秦朝 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 [ltc] 秦 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 戰國時代 [ltc] 戰國時代 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 時代 [ltc] 時代 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 [ltc] 時 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 戰國 [ltc] 戰國 εκφώνηση 0 ψήφοι
29/09/2018 [ltc] 戰 εκφώνηση 0 ψήφοι