Μέλος:

Kawdek

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους Kawdek

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
25/09/2018 [ltc] 牀 εκφώνηση 0 ψήφοι
25/09/2018 [ltc] 日 εκφώνηση 0 ψήφοι
25/09/2018 [ltc] 審 εκφώνηση 0 ψήφοι
25/09/2018 [ltc] 禪 εκφώνηση 0 ψήφοι
25/09/2018 [ltc] 章 εκφώνηση 0 ψήφοι
25/09/2018 [ltc] 昌 εκφώνηση 0 ψήφοι
25/09/2018 [ltc] 書 εκφώνηση 0 ψήφοι
25/09/2018 [ltc] 船 εκφώνηση 0 ψήφοι
25/09/2018 [ltc] 以 εκφώνηση 0 ψήφοι
25/09/2018 [ltc] 見 εκφώνηση 0 ψήφοι
25/09/2018 [ltc] 溪 εκφώνηση 0 ψήφοι
25/09/2018 [ltc] 群 εκφώνηση 0 ψήφοι
25/09/2018 [ltc] 疑 εκφώνηση 0 ψήφοι
25/09/2018 [ltc] 影 εκφώνηση 0 ψήφοι
25/09/2018 [ltc] 曉 εκφώνηση 0 ψήφοι
25/09/2018 [ltc] 匣 εκφώνηση 0 ψήφοι
25/09/2018 [ltc] 云 εκφώνηση 0 ψήφοι
25/09/2018 [ltc] 喻 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 果 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 歌 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 戈 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 假 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 麻 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 遇 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 模 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 魚 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 虞 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 蟹 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 咍 εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2018 [ltc] 灰 εκφώνηση 0 ψήφοι