Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
09/02/2012 respirator [en] respirator εκφώνηση 1 ψήφοι
09/02/2012 witty [en] witty εκφώνηση 1 ψήφοι
09/02/2012 rightward [en] rightward εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2012 sitter [en] sitter εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2012 centerboard [en] centerboard εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2012 haughty [en] haughty εκφώνηση 1 ψήφοι
09/02/2012 hatting [en] hatting εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2012 wife-beater [en] wife-beater εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2012 beater [en] beater εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2012 gradeability [en] gradeability εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2012 bittered [en] bittered εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2012 affectivity [en] affectivity εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2012 affectability [en] affectability εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2012 bettered [en] bettered εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2012 biter [en] biter εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2012 comparability [en] comparability εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2012 outers [en] outers εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2012 answerability [en] answerability εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2012 unpardonable [en] unpardonable εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2012 taxability [en] taxability εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2012 permitting [en] permitting εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2012 knotting [en] knotting εκφώνηση 1 ψήφοι
09/02/2012 metallically [en] metallically εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2012 mathematic [en] mathematic εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/02/2012 fatty [en] fatty εκφώνηση 1 ψήφοι
09/02/2012 portal [en] portal εκφώνηση 0 ψήφοι
09/02/2012 morality [en] morality εκφώνηση 2 ψήφοι
20/08/2011 warhead [en] warhead εκφώνηση 0 ψήφοι
12/08/2011 uh-hunh [en] uh-hunh εκφώνηση 0 ψήφοι
07/08/2011 billiards [en] billiards εκφώνηση 0 ψήφοι