Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
18/12/2010 epiciclo [it] epiciclo εκφώνηση 0 ψήφοι
18/12/2010 epidiascopio [it] epidiascopio εκφώνηση 0 ψήφοι
18/12/2010 epididimo [it] epididimo εκφώνηση 0 ψήφοι
18/12/2010 ennagono [it] ennagono εκφώνηση 0 ψήφοι
18/12/2010 enfiteuta [it] enfiteuta εκφώνηση 0 ψήφοι
18/12/2010 Eocene [it] Eocene εκφώνηση 0 ψήφοι
18/12/2010 enfisema [it] enfisema εκφώνηση 0 ψήφοι
18/12/2010 endoscopio [it] endoscopio εκφώνηση 0 ψήφοι
18/12/2010 endoreattore [it] endoreattore εκφώνηση 0 ψήφοι
18/12/2010 endoplasma [it] endoplasma εκφώνηση 0 ψήφοι
18/12/2010 endoparassita [it] endoparassita εκφώνηση 0 ψήφοι
17/12/2010 Giusto de' Menabuoi [it] Giusto de' Menabuoi εκφώνηση 0 ψήφοι
17/12/2010 epatoprotettivo [it] epatoprotettivo εκφώνηση 0 ψήφοι
17/12/2010 epatoprotettore [it] epatoprotettore εκφώνηση 0 ψήφοι
17/12/2010 epatobiliare [it] epatobiliare εκφώνηση 0 ψήφοι
17/12/2010 epicicloidale [it] epicicloidale εκφώνηση 0 ψήφοι
17/12/2010 Facchinei [it] Facchinei εκφώνηση 0 ψήφοι
17/12/2010 Tino di Camaino [it] Tino di Camaino εκφώνηση 0 ψήφοι
17/12/2010 Francesco Facchini [it] Francesco Facchini εκφώνηση 0 ψήφοι
16/12/2010 energetico [it] energetico εκφώνηση 0 ψήφοι
16/12/2010 entomofago [it] entomofago εκφώνηση 0 ψήφοι
16/12/2010 Macri [it] Macri εκφώνηση 0 ψήφοι
16/12/2010 Macrì [it] Macrì εκφώνηση 0 ψήφοι
16/12/2010 Nicomaco da Gerasa [it] Nicomaco da Gerasa εκφώνηση 0 ψήφοι
16/12/2010 endotermico [it] endotermico εκφώνηση 0 ψήφοι
16/12/2010 endovenoso [it] endovenoso εκφώνηση 0 ψήφοι
16/12/2010 eneolitico [it] eneolitico εκφώνηση 0 ψήφοι
16/12/2010 ennesimo [it] ennesimo εκφώνηση 0 ψήφοι
16/12/2010 enterico [it] enterico εκφώνηση 0 ψήφοι
16/12/2010 entomofilo [it] entomofilo εκφώνηση 0 ψήφοι