Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
18/04/2011 satrape [it] satrape εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 satrapia [it] satrapia εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 poesia multilingue [it] poesia multilingue εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 bdellostoma [it] bdellostoma εκφώνηση Από Ariela_
18/04/2011 brachiolaria [it] brachiolaria εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 educazione omogenea [it] educazione omogenea εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 mixite [it] mixite εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 missiniformi [it] missiniformi εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 missine [it] missine εκφώνηση 0 ψήφοι
16/04/2011 meliorismo [it] meliorismo εκφώνηση 0 ψήφοι
15/04/2011 Marietta [it] Marietta εκφώνηση 0 ψήφοι
14/04/2011 Boreanaz [it] Boreanaz εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2011 Valacchi [it] Valacchi εκφώνηση 0 ψήφοι
10/04/2011 linetto [it] linetto εκφώνηση 0 ψήφοι
10/04/2011 bologramma [it] bologramma εκφώνηση 0 ψήφοι
10/04/2011 bolometrico [it] bolometrico εκφώνηση 0 ψήφοι
10/04/2011 bolografo [it] bolografo εκφώνηση 0 ψήφοι
10/04/2011 spettrobolometro [it] spettrobolometro εκφώνηση 0 ψήφοι
10/04/2011 bolometro [it] bolometro εκφώνηση 0 ψήφοι
10/04/2011 microradiometro [it] microradiometro εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2011 Protomonadini [it] Protomonadini εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2011 metanomonade [it] metanomonade εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2011 embadomonade [it] embadomonade εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2011 monadidi [it] monadidi εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2011 nettomonade [it] nettomonade εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2011 pseudomonade [it] pseudomonade εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2011 tricomonade [it] tricomonade εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2011 enteromonade [it] enteromonade εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2011 nannufero [it] nannufero εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2011 mestica [it] mestica εκφώνηση 0 ψήφοι