Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
22/01/2011 senza soluzione di continuità [it] senza soluzione di continuità εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
22/01/2011 implementale [it] implementale εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 georgico [it] georgico εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 genuflesso [it] genuflesso εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 geodetico [it] geodetico εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 geocentrico [it] geocentrico εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 geostazionario [it] geostazionario εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 matroso [it] matroso εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 travertino [it] travertino εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 madroso [it] madroso εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 madrigalesco [it] madrigalesco εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 maestranza [it] maestranza εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 madreporico [it] madreporico εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 madreselva [it] madreselva εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 geminare [it] geminare εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 gattoni [it] gattoni εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 gauss [it] gauss εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 gemellare [it] gemellare εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 madrepora [it] madrepora εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 madrigaleggiare [it] madrigaleggiare εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 madrigalessa [it] madrigalessa εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 madriale [it] madriale εκφώνηση 0 ψήφοι
22/01/2011 madrialetto [it] madrialetto εκφώνηση 0 ψήφοι
20/01/2011 Ermanno Scervino [it] Ermanno Scervino εκφώνηση 0 ψήφοι
20/01/2011 bovindo [it] bovindo εκφώνηση 0 ψήφοι
20/01/2011 boaro [it] boaro εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2011 generalità [it] generalità εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2011 genericità [it] genericità εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2011 gazatura [it] gazatura εκφώνηση 0 ψήφοι
18/01/2011 geenna [it] geenna εκφώνηση 0 ψήφοι