Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
17/01/2011 gelivo [it] gelivo εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 geminato [it] geminato εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 gemmiparo [it] gemmiparo εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 genealogico [it] genealogico εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 generalizio [it] generalizio εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 generativo [it] generativo εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 generazionale [it] generazionale εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 genitoriale [it] genitoriale εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 gaudioso [it] gaudioso εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 gattopardesco [it] gattopardesco εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 bere a garganella [it] bere a garganella εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 garrotta [it] garrotta εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 garganella [it] garganella εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 gargotta [it] gargotta εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 garitta [it] garitta εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 galvanizzazione [it] galvanizzazione εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 gambiera [it] gambiera εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 gambizzazione [it] gambizzazione εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 gamella [it] gamella εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 gamia [it] gamia εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 gammaglobulina [it] gammaglobulina εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 ganga [it] ganga εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 gasolina [it] gasolina εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 gassificazione [it] gassificazione εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 gassa [it] gassa εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 gastralgia [it] gastralgia εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 gastrectomia [it] gastrectomia εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 gastroenterite [it] gastroenterite εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 gastropatia [it] gastropatia εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 gattamorta [it] gattamorta εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές