Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
17/01/2011 gattara [it] gattara εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 gavina [it] gavina εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 gastrula [it] gastrula εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 garantista [it] garantista εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 andare a gattoni [it] andare a gattoni εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 prendere per il ganascino [it] prendere per il ganascino εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 gardesano [it] gardesano εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 garibaldino [it] garibaldino εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 garantito [it] garantito εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 castaldo [it] castaldo εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 ganghero [it] ganghero εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 ganglioma [it] ganglioma εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 gangsterismo [it] gangsterismo εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 garantismo [it] garantismo εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 gasogeno [it] gasogeno εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 gasometro [it] gasometro εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 gastaldo [it] gastaldo εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 gamberetto [it] gamberetto εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 gambetto [it] gambetto εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 gambo [it] gambo εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 gambrinismo [it] gambrinismo εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 ganascino [it] ganascino εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 gambaletto [it] gambaletto εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 galvanometro [it] galvanometro εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 galvanoscopio [it] galvanoscopio εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 garrese [it] garrese εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 garrito [it] garrito εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 garbuglio [it] garbuglio εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 garbo [it] garbo εκφώνηση 0 ψήφοι
17/01/2011 garbino [it] garbino εκφώνηση 0 ψήφοι