Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Phrase Ακούστε Ψήφοι
28/05/2018 Li stavo solo sistemando in ordine alfabetico. [it] Li stavo solo sistemando in ordine alfabetico. εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2018 Io decisi di muovermi verso sud. [it] Io decisi di muovermi verso sud. εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2018 Vietato attraversare i binari. [it] Vietato attraversare i binari. εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2018 Aspetta, non dovrebbe essere un numero pari? [it] Aspetta, non dovrebbe essere un numero pari? εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2018 Va tutto bene, rilassati. [it] Va tutto bene, rilassati. εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2018 Ho ottenuto la licenza di caccia. [it] Ho ottenuto la licenza di caccia. εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2018 L'esposizione ad alcuni tipi di radiazioni elettromagnetiche causa allucinazioni. [it] L'esposizione ad alcuni tipi di radiazioni elettromagnetiche causa allucinazioni. εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2018 Esso conteneva un saggio che esponeva esattamente la stessa idea di Darwin. [it] Esso conteneva un saggio che esponeva esattamente la stessa idea di Darwin. εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2018 Assicurati di immettere correttamente l'indirizzo email del destinatario. [it] Assicurati di immettere correttamente l'indirizzo email del destinatario. εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2018 Non mi piace essere lasciato da solo a fare tutto il lavoro sporco! [it] Non mi piace essere lasciato da solo a fare tutto il lavoro sporco! εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2018 La situazione lo espone ad un rischio serio. [it] La situazione lo espone ad un rischio serio. εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2018 La squadra di calcio della mia città ha tantissimi tifosi. [it] La squadra di calcio della mia città ha tantissimi tifosi. εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2018 E io prendo una cialda con il vostro sciroppo d'acero. [it] E io prendo una cialda con il vostro sciroppo d'acero. εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2018 Queste nuove scarpe mi feriscono i talloni. [it] Queste nuove scarpe mi feriscono i talloni. εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2018 Vado a Palermo. [it] Vado a Palermo. εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2018 Scegliamo un numero a caso. [it] Scegliamo un numero a caso. εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2018 Mi piacerebbe un posto per esporre la mia collezione di rocce. [it] Mi piacerebbe un posto per esporre la mia collezione di rocce. εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2018 Ho parlato con l'ambasciatore italiano. [it] Ho parlato con l'ambasciatore italiano. εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2018 Che ne dici di domani pomeriggio? [it] Che ne dici di domani pomeriggio? εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2018 Di sera sarebbe meglio per me. [it] Di sera sarebbe meglio per me. εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2018 Da allora voleva fare il pompiere. [it] Da allora voleva fare il pompiere. εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2018 È un portafortuna per i negozianti che lo espongono. [it] È un portafortuna per i negozianti che lo espongono. εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2018 Questo, senza dubbio, è il pezzo forte della nostra esposizione. [it] Questo, senza dubbio, è il pezzo forte della nostra esposizione. εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2018 Che speranza ci può essere in un futuro che lei non vedrà mai? [it] Che speranza ci può essere in un futuro che lei non vedrà mai? εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2018 Il lavoratore misura la lunghezza di una vite con un righello. [it] Il lavoratore misura la lunghezza di una vite con un righello. εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2018 Di sopra ho una crepa sul muro che va sistemata. [it] Di sopra ho una crepa sul muro che va sistemata. εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2018 Per favore, salite sul marciapiede. [it] Per favore, salite sul marciapiede. εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2018 A nessuno serve un lettore DVD. [it] A nessuno serve un lettore DVD. εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2018 Tieni forte la maniglia mentre chiudi. [it] Tieni forte la maniglia mentre chiudi. εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2018 – Vuoi che ti spieghi meglio la faccenda? – Sì, grazie. / No, non serve. [it] – Vuoi che ti spieghi meglio la faccenda? – Sì, grazie. / No, non serve. εκφώνηση 0 ψήφοι