Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
17/06/2019 Italgete [it] Italgete εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2019 istrica [it] istrica εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2019 Centa [it] Centa εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2019 hai [it] hai εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2019 Torralba [it] Torralba εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2019 Gelida [it] Gelida εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2019 Via del Babuino [it] Via del Babuino εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2019 Giovanni Domenico Cassini [it] Giovanni Domenico Cassini εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2019 nostrana [it] nostrana εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2019 favolosa [it] favolosa εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2018 solo come un cane [it] solo come un cane εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2018 avere del geniale [it] avere del geniale εκφώνηση 1 ψήφοι
28/05/2018 autospazzatrice [it] autospazzatrice εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 di bell'aspetto [it] di bell'aspetto εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 codice di accesso [it] codice di accesso εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 buco nell'acqua [it] buco nell'acqua εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 Costanza Miriano [it] Costanza Miriano εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 mister [it] mister εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 dialettofono [it] dialettofono εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 malaticci [it] malaticci εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 malaticcia [it] malaticcia εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 malaticce [it] malaticce εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2018 galoppino [it] galoppino εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2018 Curti [it] Curti εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2018 porta del paradiso [it] porta del paradiso εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2018 Riccardo Bellofiore [it] Riccardo Bellofiore εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2018 pulendo [it] pulendo εκφώνηση 0 ψήφοι
22/08/2015 zagarese [it] zagarese εκφώνηση 0 ψήφοι
22/08/2015 silicei [it] silicei εκφώνηση 0 ψήφοι
24/05/2014 piangere lacrime amare [it] piangere lacrime amare εκφώνηση 0 ψήφοι