Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
18/04/2011 kilt [it] kilt εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 kiwi [it] kiwi εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 kimono [it] kimono εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 kircheriano [it] kircheriano εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 Chirghisi [it] Chirghisi εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 mistagogico [it] mistagogico εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 misteriosofico [it] misteriosofico εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 abbaiavano [it] abbaiavano εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 Bujon [it] Bujon εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 Savorgnan [it] Savorgnan εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 Polcenigo [it] Polcenigo εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 Brugnera [it] Brugnera εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 ineguagliabile [it] ineguagliabile εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 Adeleta [it] Adeleta εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 Aletea [it] Aletea εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 Amadore [it] Amadore εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 misticamente [it] misticamente εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 mistobosco [it] mistobosco εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 mitigativo [it] mitigativo εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 mitografico [it] mitografico εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 misoneismo [it] misoneismo εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 misoneista [it] misoneista εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 missionologia [it] missionologia εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 missorio [it] missorio εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 misoginismo [it] misoginismo εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 adelfia [it] adelfia εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 mistagogia [it] mistagogia εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 molitura [it] molitura εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 Michelina [it] Michelina εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 nodo gordiano [it] nodo gordiano εκφώνηση 0 ψήφοι