Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
18/04/2011 satrape [it] satrape εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 satrapia [it] satrapia εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 Luliana [it] Luliana εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 Sancia [it] Sancia εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 mistagogo [it] mistagogo εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 misteriosofia [it] misteriosofia εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 misticeto [it] misticeto εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 mistilinguismo [it] mistilinguismo εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 misticheria [it] misticheria εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 sistemi corporali [it] sistemi corporali εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 mistione [it] mistione εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 mitena [it] mitena εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 brachiolaria [it] brachiolaria εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 poesia multilingue [it] poesia multilingue εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 mitigamento [it] mitigamento εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 mitigazione [it] mitigazione εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 mitilicoltore [it] mitilicoltore εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 mitografo [it] mitografo εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 mitologista [it] mitologista εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 verisimile [it] verisimile εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 moccione [it] moccione εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 educazione omogenea [it] educazione omogenea εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 Giacomo Carissimi [it] Giacomo Carissimi εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 corde vocali [it] corde vocali εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 mixite [it] mixite εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 missiniformi [it] missiniformi εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 missine [it] missine εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 mixine [it] mixine εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 mizostomide [it] mizostomide εκφώνηση 0 ψήφοι
18/04/2011 moabitico [it] moabitico εκφώνηση 0 ψήφοι