Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
01/11/2010 speilet [no] speilet εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/11/2010 øyne [no] øyne εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/11/2010 sted [no] sted εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/11/2010 trett [no] trett εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/11/2010 særlig [no] særlig εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/11/2010 samtidig [no] samtidig εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/11/2010 svært [no] svært εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/11/2010 morgenstemning [no] morgenstemning εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/11/2010 resymere [no] resymere εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/11/2010 nei takk [no] nei takk εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/11/2010 Edvald [no] Edvald εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/11/2010 Svein Vold [no] Svein Vold εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/11/2010 Gabriel Rasch [no] Gabriel Rasch εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/11/2010 røker [no] røker εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/11/2010 denne [no] denne εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/11/2010 stort [no] stort εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/11/2010 tøv [no] tøv εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/11/2010 misforstått [no] misforstått εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/11/2010 makt [no] makt εκφώνηση 1 ψήφοι
01/11/2010 krykke [no] krykke εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/11/2010 vakt [no] vakt εκφώνηση 1 ψήφοι
01/11/2010 Storbritannia [no] Storbritannia εκφώνηση 0 ψήφοι
01/11/2010 slukke [no] slukke εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/11/2010 lukke [no] lukke εκφώνηση 0 ψήφοι
01/11/2010 mening [no] mening εκφώνηση 1 ψήφοι
01/11/2010 forståelse [no] forståelse εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/11/2010 tjueen [no] tjueen εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/11/2010 trettien [no] trettien εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/11/2010 poeng [no] poeng εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
01/11/2010 århundre [no] århundre εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές