Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
02/10/2017 manovrato [it] manovrato εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2017 grovigli [it] grovigli εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2017 proemio [it] proemio εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2017 proemi [it] proemi εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2017 Marcella Hazan [it] Marcella Hazan εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2017 Zacheo [it] Zacheo εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2017 parti di indumenti [it] parti di indumenti εκφώνηση 0 ψήφοι
08/08/2017 Brùsio [it] Brùsio εκφώνηση 0 ψήφοι
08/08/2017 Paolo Borgia [it] Paolo Borgia εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2017 abbassarle [it] abbassarle εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2017 distinzioni [it] distinzioni εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2017 respiratori [it] respiratori εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2017 concedendogli [it] concedendogli εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2017 Favorino Sciffi [it] Favorino Sciffi εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2017 stanche [it] stanche εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2017 orgogli [it] orgogli εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2017 resti fra noi [it] resti fra noi εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2017 Bea [it] Bea εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2017 alzarle [it] alzarle εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2017 slanci [it] slanci εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2017 Ornaghi [it] Ornaghi εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2017 calcola [it] calcola εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2017 intralci [it] intralci εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2017 tomaie [it] tomaie εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2017 muoverlo [it] muoverlo εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2017 ingaggi [it] ingaggi εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2017 versata [it] versata εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2017 ottenibili [it] ottenibili εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2017 esaudì [it] esaudì εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2017 infiorescenze [it] infiorescenze εκφώνηση 0 ψήφοι